• Nextec
  • QVERTECH

Unternehmen

Berichte

EBI berichte

EBI 3/2013 - Raport roczny za 2012 rok

typ raportu Raport roczny
numer  3/2013
data dodania  2012-03-07 17:54:06

 

Zarząd Poltronic S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Raport roczny za 2012 rok.

PODSTAWA PRAWNA: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Raport roczny za 2012.pdf rozmiar: 521.8 kB
Sprawozdanie Finansowe za 2012.pdf rozmiar: 1349.6 kB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012.pdf rozmiar: 611.3 kB
Opinia i Raport Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2012.pdf rozmiar: 1607.0 kB
Oświadczenie dotyczące przestrzegania dobrych praktyk NewConnect.pdf rozmiar: 397.6 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu