• Nextec
  • QVERTECH

Unternehmen

Berichte

EBI berichte

EBI: 34/2012 - Powołanie osoby nadzorującej

typ raportu Raport bieżący
numer 34/2012
data dodania 2012-10-31 18:30:17
   

Zarząd Poltronic S.A. informuje, że w dniu 31 października 2012 roku na mocy uchwały nr 5/2012 Rada Nadzorcza zgodnie z par.29 ust. 4 Statutu Emitenta powołała na członka Rady Nadzorczej pana Lecha Poźniaka.

PODSTAWA PRAWNA: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu