• Nextec
  • QVERTECH

Unternehmen

Berichte

EBI berichte

EBI: 33/2012 -  Rezygnacja osoby nadzorującej

typ raportu Raport bieżący
numer 33/2012
data dodania 2012-10-31 18:28:31
   

Zarząd Poltronic S.A. informuje, że pan Artur Gryckiewicz złożył w dniu dzisiejszym rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej. Rezygnacja została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki.

PODSTAWA PRAWNA: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu