• Nextec
  • QVERTECH

Unternehmen

Berichte

EBI berichte

EBI: 32/2012 - Rezygnacja osoby zarządzającej

typ raportu Raport bieżący
numer 32/2012
data dodania 2012-10-31 18:26:47
   

Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd Poltronic S.A. informuje, że pan Sławomir Borkowski złożył w dniu dzisiejszym rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu. Rezygnacja została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki.

PODSTAWA PRAWNA: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu