• Nextec
  • QVERTECH

Unternehmen

Berichte

EBI berichte

(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 31/2012
data dodania 2012-10-25 15:53:48
   

Zarząd spółki Poltronic S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2012 zawierający:

  1. Wybrane informacje finansowe.
  2. Informacje o działalności Spółki i jej otoczeniu.
  3. Wykaz informacji opublikowanych w miesiącu w trybie raportu bieżącego
  4. Informacje na temat realizacji celów emisji.
  5. Kalendarz inwestora - wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w kolejnym miesiącu.

PODSTAWA PRAWNA: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

Załączniki:
miesięczny_09_2012.pdf rozmiar:239,9kb

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu