• Nextec
  • QVERTECH

Unternehmen

Berichte

EBI berichte

(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 28/2012
data dodania 2012-09-25 17:34:56
   

 Zarząd spółki Poltronic S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za miesiąc sierpień 2012 zawierający:


1. Wybrane informacje finansowe.
2. Informacje o działalności Spółki i jej otoczeniu.
3. Wykaz informacji opublikowanych w miesiącu w trybie raportu bieżącego
4. Informacje na temat realizacji celów emisji.
5. Kalendarz inwestora - wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w kolejnym miesiącu.

PODSTAWA PRAWNA: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu