• Nextec
  • QVERTECH

Unternehmen

Berichte

EBI berichte

(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 22/2012
data dodania 2012-05-30 17:44:26
   

Zarząd Spółki Poltronic S.A. ("Emitent") informuje, że Pan Igor Łebski został powołany na członka Rady Nadzorczej Emitenta uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 maja 2012 roku.Podstawa prawna:

Par. 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu