Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 maja 2010 roku.

 

Treść uchwał NWZA z dnia 27.05.2010 r.