• Nextec
  • QVERTECH
  • Montana

Spółka

Raporty

Raporty okresowe

Raporty okresowe 2017

Raporty okresowe 2017

Harmonogram przekazywania raportów okresowych za 2017 roku:

Raport Roczny 2017- brak daty publikacji

Do pobrania: Raport roczny za 2017

Załącznik 1a - Sprawozdanie Finansowe za 2017 (str. 1-11)

Załącznik 1b - Sprawozdanie Finansowe za 2017 (str. 12-24)

Załącznik 2 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017

Załącznik 3a - Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2017 (str. 1-8)

Załącznik 3b - Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2017 (str. 9-18)

Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące przestrzegania dobrych praktyk NewConnect

Raport 4Q 2017 - brak daty publikacji

Do pobrania: Raport kwartalny 4Q 2017

Raport 3Q 2017 

Do pobrania: Raport kwartalny 3Q 2017

Raport 2Q 2017

Do pobrania: Raport kwartalny 2Q 2017

Raport 1Q 2017

Do pobrania: Raport kwartalny 1Q 2017